rodzaj zajęć: pracowniane
status zajęć: przedmiot obowiązkowy, pracownia do wyboru

cele kształcenia: uświadomienie specyfiki projektowania wnętrza, formułowanie kryteriów i założeń podyktowanych potrzebami najbliższego otoczenia oraz nowymi środkami wyrazu.

treści kształcenia: tematy ćwiczeń dotyczą architektury wnętrz w ujęciu szeroko pojętej przestrzeni z elementami identyfikacji wizualnej miejsca i przedmiotu. Proces projektowy traktowany jest  jako akt twórczy w wyniku którego powstaje dzieło o charakterze użytkowym.

formy kształcenia: ćwiczenia praktyczne, wykłady, dyskusje, wyjazdy

pracownia realizuje program:
studia stacjonarne I stopnia:  rok II, rok III
studia niestacjonarne I stopnia:  rok II, rok III
studia stacjonarne II stopnia: rok I, II
studia niestacjonarne II stopnia: rok I,II

absolwenci pracowni, którzy uzyskali tytuł doktora:
dr Emilia Malec
dr Wojtek Kapela
dr Magdalena Pińczyńska
dr hab. Joanna KubiczPRACOWNIA/ 
STUDIO PROJEKTY/
PROJECTS DYPLOMY/
DIPLOMA KONTAKT/
CONTACT KALENDARIUM/
CALENDAR
3 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ / AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE
STUDIO 3 OF INTERIOR DESIGN / ACADEMY OF FINE ARTS IN KRAKOW
  
FILMY/
FILMS
PL
ZESPÓŁ/
TEAM 
SPEKTAKL GAJA _NET SPACE
KRONIKA FILMOWA PRACOWNI