3 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ /
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH 
W KRAKOWIE
STUDIO 3 OF INTERIOR DESIGN /
ACADEMY OF FINE ARTS 
IN KRAKOW
PROF. ZW. ANDRZEJ GŁOWACKI
DR MAGDA PIŃCZYŃSKA ASYS.